Czym jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Czym jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Od przeszło 25 lat, 16 listopada uroczyście obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został unormowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Z brakiem akceptacji na co dzień ma styczność dużo osób i właśnie ta data ma o tym informować. Prośba do licznych instytucji publicznych, naukowców i rządów tego typu jest pretekstem do tego, by szukali rozwiązania tego występującego problemu. Edukowanie, czy także prowadzenie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu propagowanie akceptacji oraz zmniejszenie się agresji wobec osób szykanowanych z wielu powodów, co według organizacji UNESCO jest dobrą metodą przeciwdziałania wszelkim złym zachowaniom w tym zakresie.

Cała ta inicjatywa została zwołana poprzez częściej tworzące się zjawiska terroru, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia, spotykają się właśnie te mniejszości, co zarejestrowano na przestrzeni wielu lat. Świętowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma okazać się korzystne w odnalezieniu głębszych przesłanek pojawiania się nietolerancji, ale także mają wyjaśniać, jak nieprzyjemne potrafią być oznaki nietolerancji dla osób krzywdzonych. Takie przedsięwzięcia mają okazać się potrzebne do tego, aby dowiedzieć się, czym faktycznie jest poszanowanie cudzych praw i cudzej własności, ale także uzasadnić, co to jest uznanie i zaakceptowanie różnic indywidualnych. Ponadto ma szkolić, uczyć umiejętności słuchania, zrozumienia innych ludzi, a także doceniania różnego rodzaju kultur.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - w jaki sposób obchodzono go w Polsce?

Generalny manifest wygłosili burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to przeciwstawiają się fizycznej oraz werbalnej agresji pojawiającej się z powodu rasizmu oraz homofobii, ale i również przekazują niebywałe oparcie dla tych osób. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice podpisali się pod tymże apelem. Prezydent stolicy, Trzaskowski Rafał powiedział, że wspólnota dnia 16 listopada będzie manifestowana poprzez wywieszanie kolorowych flag, jak i oświetlania budynków. W barwach tęczy został podświetlony wyjątkowo most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Zostaw komentarz

Brak kometarzy